Jak skonfigurować Tryb Osobisty na iPhone?

Tryb Osobisty na iPhone’ie jest wyjątkowo przydatną funkcją, która umożliwia połączenie z Internetem i udostępnianie danych bez podawania danych logowania. Dzięki tej funkcji można postawić prywatne sieci Wi-Fi i udostępniać je innym urządzeniom. Aby skorzystać z tej opcji, należy otworzyć Ustawienia i wybrać „Personal Hotspot“. Następnie musisz przewinąć do dolnej części, a następnie włączyć opcję Personal Hotspot.

Korzystanie z Trybu Osobistego na iPhone’ie

Tryb Osobisty na iPhone’ie to wyjątkowo przydatna funkcja, która pozwala na połączenie z Internetem i udostępnianie danych między sieciami bez podawania danych logowania.

Aby skorzystać z tej opcji, należy najpierw otworzyć Ustawienia i wybrać sekcję „Personal Hotspot“. W sekcji tej trzeba przewinąć do dolnej części i włączyć Personal Hotspot. Kiedy sieć jest hasło chroniona, trzeba wprowadzić je do logowania.

Teraz trzeba określić nazwę sieci Wi-Fi i hasło dostępu do sieci. Nazwa sieci wireless jest widoczna dla innych urządzeń, więc musi być wybrana w miarę sensowna. Hasło powinno składać się z minimum ośmiu znaków zawierających cyfry i duże i małe litery.

Kiedy połączenie jest skonfigurowane, można już połączyć się do personal hotpsota poprzez inne urządzenia. W tym celu trzeba włączyć network na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci określoną w Personal Hotspot.

Następnie należy wybrać Tryb Osobisty, aby uzyskać połączenie internetowe. Gdy zostanie wybrany, ekran wyświetli informacje o adresie IP oraz innych informacjach, takich jak ilość danych, łączna liczba połączeń itp.

Trzeba teraz skontrolować status połączenia tego typu w celu zweryfikowania poprawnego działania. W prawym górnym rogu ekranu wyświetli się symbol sieci lub kolor zielony, jeśli połączenie jest aktywne.

Uzyskane hasło i nazwa sieci można wysłać do ludzi, którzy chcą skorzystać z tego połączenia. Można skontrolować, czy niektóre widgety są dostępne w naszej sieci. Są one przydatne, ponieważ umożliwiają wygodne śledzenie aktualnych ustawień połączenia.

Konfiguracja Hotspota

Aby skonfigurować Hotpsot Personalny na twoim iPhonie, przejdź do sekcji Ustawienia, po czym przesuń suwak Personal Hotspot na pozycję Włączone. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem, będziesz musiał je wprowadzić.

Ustalone hasło dostępu do sieci

Zaraz po określeniu nazwy sieci, trzeba także określić hasło dostępu do sieci Wi-Fi. Hasło powinno składać się z minimum ośmiu znaków z cyframi i małymi i dużymi literami.

Dobre hasła powinny zawierać wszystkie trzy typy znaków – cyfry, małe i duże litery – i powinny być jak najdłuższe. Hasło powinno być również unikalne, tak aby nie było łatwe do uzyskania przez osoby postronne.

Ustalanie nazwy sieci Wi-Fi i hasła

Teraz trzeba określić nazwę sieci Wi-Fi i hasło do dostępu. Nazwa sieci wireless jest widoczna dla innych urządzeń, więc musi być wybrana w miarę sensowna. Hasło dostępu do sieci powinno składać się z minimum ośmiu znaków zawierających cyfry i duże i małe litery.

Połączenie się z Personal Hotspot

Kiedy połączenie jest skonfigurowane, można już połączyć się do personal hotpsota poprzez inne urządzenia. W tym celu trzeba włączyć network na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci określoną w Personal Hotspot.

Wyświetlenie statusu

Trzeba teraz skontrolować status połączenia tego typu w celu zweryfikowania poprawnego działania. W prawym górnym rogu ekranu wyświetli się symbol sieci lub kolor zielony, jeśli połączenie jest aktywne.

Udostępnienie sieci

Teraz można już udostępniać połączenie z siecią. Uzyskane hasło i nazwa sieci można wysłać do ludzi, którzy chcą skorzystać z tego połączenia.

Widgety

Można skontrolować, czy niektóre widgety są dostępne w naszej sieci. Są one przydatne, ponieważ pozwalają na łatwe kontrolowanie sieci bez konieczności wchodzenia do Ustawień. Większość aplikacji dla iOS oferuje widgety.

Kontrolowanie Statusu Połączenia

Aby upewnić się, że Tryb Osobisty działa poprawnie, trzeba sprawdzić status połączenia. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol sieci lub kolor zielony, jeśli połączenie jest aktywne. Można również skontrolować następujące informacje:

  • Nazwa sieci Wi-Fi
  • Adres IP
  • Liczba połączeń
  • Łączna liczba danych

Udostępnienie sieci:

Teraz można już udostępniać połączenie z siecią. Wystarczy przesłać do wybranych osób nazwę sieci i hasło, które ustałeś wcześniej, aby mogli skorzystać z Twojego dzielonego połączenia.

Możesz też sprawdzić, czy na Twojej sieci są dostępne jakieś widgety. Widżety mogą być pomocne, jeśli chcesz sprawdzać jakość połączenia czy monitorować, ile danych wysyłasz. Aby to sprawdzić, znajdź widgety hotspota osobistego na swoim telefonie.